Transport kolejowy


Bohemia Rings produkuje gotowe obręcze do zestawów kolejowych do transportu miejskiego i podmiejskiego.