Kontrola jakości

Zapewniamy nie tylko dokładność wymiarową, ale także weryfikujemy jakość produktu za pomocą zarówno badań nieniszczących, jak i niszczących:

 • Próba ultradźwiękowa
 • Próba wiroprądowa
 • Próba magnetyczno-proszkowa
 • Próba metodą kapilarną
 • Próba rozciągania
 • Próba udarności
 • Próba twardości
 • Analiza spektralna
 • Pomiar 3D
 • Pomiar chropowatości powierzchni
 • Badania metalograficzne