Kontrola kvality

Ověříme rozměrovou správnost i kvalitu výrobku metalografickými, nedestruktivními, i destruktivními zkouškami.

  • Zkouška ultrazvukem
  • Zkouška magneticko-práškovou metodou
  • Zkouška kapilární metodou
  • Zkouška tahem
  • Zkouška rázem
  • Zkouška tvrdosti
  • Spektrální analýza materiálu
  • 3D měření
  • Meření drsnosti povrchu
  • Metalografické zkoušky