Kontrola kvality

zajistíme nejen rozměrovou správnost, ale ověříme kvalitu výrobku jak nedestruktivními, tak i destruktivními zkouškami:

 • Zkouška ultrazvukem
 • Zkouška vířívými proudy
 • Zkouška magneticko-práškovou metodou
 • Zkouška kapilární metodou
 • Zkouška tahem
 • Zkouška rázem
 • Zkouška tvrdosti
 • Spektrální analýza materiálu
 • 3D měření
 • Meření drsnosti povrchu
 • Metalografické zkoušky