Firemní hodnoty

Profesionalita

 • odvádíme kvalitní a precizní práci
 • investujeme do špičkových technologií
 • zajímáme se o kvalifikaci a rozvoj zaměstnance

Spolehlivost

 • plníme závazky ve sjednaných termínech
 • realizujeme úkoly přesně, poctivě a svědomitě
 • vytváříme bezpečné pracovní prostředí
 

Týmová spolupráce

 • efektivně komunikujeme
 • předáváme si informace
 • vzájemně si nasloucháme
 

Loajalita

 • poskytujme oporu kolegům
 • vytvářejme dobrou pověst firmy
 • buďme hrdí zaměstnanci společnosti

Spokojenost

 • cílíme na štěstí zaměstnance
 • vytváříme dobré pracovní zázemí
 • vyjadřujeme ocenění a uznání