O společnosti BOHEMIA RINGS s.r.o.

Česká společnost BOHEMIA RINGS byla založena v r. 1993 Matthiasem Brückem a jeho sestrou Anne Brück pod názvem Brück AM.
Společnost vznikla na zelené louce a zpočátku se zabývala třískovým obráběním rotačních dílců. První produkty byly vyrobeny v r. 1995. Po další období se společnost nadále obchodně a personálně rozvíjela za současného rozšiřování výrobních možností.
Od roku 2009 došlo zprovozněním provozu tepelného tváření k úplnému uzavření výrobního cyklu od válcování až po finální třískové obrábění. Od té doby je BOHEMIA RINGS největším českým a významným středoevropským dodavatelem za tepla válcovaných bezešvých kruhů s vysokým podílem mechanického opracování. Stěžejním produktem jsou kruhy pro velkorozměrová ložiska, které jsou součástí větrných elektráren, otočí a převodovek.

V roce 2018 došlo k akvizici společnosti skupinou Třinecké Železárny - Moravia Steel. Díky své stabilitě, vysoké odbornosti a zkušenostem se Bohemia Rings dále rozvíjí a upevňuje svou pozici na trhu.