Větrná Energetika


Bohemia Rings je jedním z největších evropských výrobců polotovarů pro rotační součásti větrných elektráren. Stěžejními produkty jsou ocelové kruhy pro listová či azimutová ložiska. Dále Bohemia Rings vyrábí komponenty pro celou řadu dalších součástí větrných elektráren, jako jsou ložiska hlavního hřídele, třecí spojky, ozubené věnce, brzdné kotouče, a další. Bohemia Rings tak významnou měrou přispívá k budování zdrojů zelené energie.