Dotace

Dotace OPPIK - Energetické úspory výrobních hal I, II, III


Název projektu: Energetické úspory výrobních hal I, II, III - BOHEMIA RINGS s.r.o.
Reg. č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0019316
Poskytovatel dotace: MPO
Název výzvy: Výzva V. programu podpory Úspory energie
Financování: Evropský fond pro regionální rozvoj
Doba realizace: listopad 2019 – listopad 2020
Popis projektu:
Projekt řeší vysokou a neefektivní energetickou náročnost výrobního provozu společnosti BOHEMIA RINGS s.r.o. Objekt provozovny a zároveň sídla společnosti je využíván jako kompletní zázemí pro podnikání společnosti, jehož hlavní činností je obrábění. Projektem jsou řešeny tři výrobní haly s označením I, II, III, kde dojde k modernizaci / rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla, a vnitřního i venkovního osvětlení ve výrobních halách. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti podnikatelského objektu, resp. zvýšení efektivity při užívání energií. V důsledku realizace energetických opatření dojde ke snížení energetické náročnosti provozu. Tím dojde jak ke snížení negativních dopadů na životní prostředí (snížení emisí, spotřeby energií), tak úspoře provozních nákladů na energie. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Dotace OPPIK - Zavedení magnetického upínacího systému do výroby a na trh


Název projektu: Zavedení magnetického upínacího systému do výroby a na trh
Reg. č.:.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0001043
Společnost Brück AM spol. s r. o. realizuje v roce 2016 - 2018 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Inovace – Výzva I s názvem Zavedení magnetického upínacího systému do výroby a na trh.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Doba trvání projektu: 2016 - 2018
Hlavním cílem projektu je zavedení nového, inovovaného produktu - magnetického upínacího systému do výroby a na trh. Strategickým cílem je posílení a udržení pozice společnosti Brück AM spol. s r. o. na trhu.
Mezi specifické cíle vedoucí ke splnění strategického cíle patří:
  • navýšení obratu z inovovaných produktů
  • zvýšení konkurenceschopnosti v dodacích termínech a cenách výrobků
  • rozšíření nabízeného portfolia o konečný produkt
  • zakázky s výrazně vyšší přidanou hodnotou
  • výrobní soběstačnost
  • schopnost realizovat náročnější zakázky
  • rozšíření zákaznického segmentu
  • vstup na nové, zahraniční trhy
  • zvýšení produktivity práce