Politika firmy

  • obstát ve vzrůstajícím konkurenčním prostředí a zajistit zaměstnancům a tím i jejich rodinám zázemí a budoucnost
  • dát každému zaměstnanci, který se ztotožní s hodnotami firmy, jimiž jsou týmová spolupráce, profesionalita, spolehlivost, loajalita, spokojenost a něco navíc, příležitost k sebeuplatnění
  • udělat pro zákazníka více než od nás očekává a tím zajistit rostoucí kvalitu služeb a výrobků
  • rozvíjet firmu tak, aby se na trhu stala fenoménem a vzorem pro ostatní podniky
  • trvale zlepšovat, hledat a nacházet nové postupy nejen ve výrobní oblasti ale i ve všech oblastech integrovaného systému.
  • neustále zlepšovat a uplatňovat prevenci v oblasti ochrany životního prostředí a BOZP
  • nést přímou odpovědnost za kvalitu spolupráce, kterou všichni zaměstnanci poskytují našim partnerům, ale také jeden druhému v rámci své každodenní činnosti
  • být v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky, které se vztahují k environmentálním aspektům a k BOZP