Polityka firmy

  • przetrwać i odnieść sukces w rosnącym konkurencyjnym środowisku i zapewnić pracownikom, a tym samym ich rodzinom byt i przyszłość
  • dać każdemu pracownikowi, który identyfikuje się z wartościami firmy, jakimi są praca zespołowa, profesjonalizm, rzetelność, lojalność, satysfakcja i inne, możliwość samorealizacji
  • zrobić dla klienta więcej, niż od nas oczekuje, a tym samym zapewnić wzrost jakość usług i produktów
  • rozwijać firmę, aby stała się fenomenem i wzorem dla innych firm na rynku
  • stale doskonalić, wyszukiwać i znajdować nowe sposoby nie tylko w obszarze produkcji, ale także we wszystkich obszarach zintegrowanego systemu
  • stale doskonalić i wspierać ochronę środowiska oraz stosować profilaktykę zdrowotną i bezpieczeństwa (BHP)
  • brać bezpośrednią odpowiedzialność za jakość współpracy wszystkich pracowników z naszymi partnerami, ale także między sobą w codziennych czynnościach
  • przestrzegać odpowiednich wymagań prawnych i innych przepisów dotyczących aspektów środowiskowych oraz zdrowia i bezpieczeństwa (BHP)